2015-04-10 Zawiadomienie GDOŚ (DOOŚ-OAII.4210.45.2014.aj.2)
GDOS

Zawiadamiam strony, że postanowieniem z dnia 30 marca 2015 r., znak: DOOŚ-OAII.4210.45.2014.aj.1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2014 r., znak WOO.4210.7.2014.ADS.37, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932więcej