2014-04-29 Zawiadomienie o otrzymaniu opinii - kanalizacja Grabiny-Zameczek
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia strony postępowania o otrzymaniu opinii w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Aglomeracji Suchy Dąb w miejscowości Grabiny-Zameczek w Gminie Suchy Dąb wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchym Dębiewięcej