2011-11-18  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - usługi - MA dla uczniów klas I-III G-Z
herb_100x100

Oznaczenie sprawy GK.ZP-341.KG.9.2011

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części dla zadania nr 2 oraz zadania nr 5 w postępowaniu dla usługi o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. ). Dla przedmiotowych zadań nie wpłynęły oferty niepodlegające odrzuceniu. Więcej