2014-07-09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Henryka Samuszewskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów oraz punktu zbierania i przetwarzania odpadów - w miejscowości Suchy Dąb przy ul. Gdańskiej 56a. więcej