2013-03-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty - rob. bud. - Konserwacja ruin
herb_100x100

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty nr  1  złożonej przez:
Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski, ul Stolema 4, 83-322 Stężyca.więcej