2011-11-18  Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty - usługi - MA dla uczniów klas I-III G-Z
herb_100x100

Oznaczenie sprawy GK.ZP-341.KG.9.2011

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu dla usługi o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wcześniej niż 24.11.2011 r. Więcej