2012-09-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy - WNK 
herb_100x100 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty nr  1  złożonej przez: FIRMA „DORWIT” Dorota Ropela, Bącka Huta 28, 83 – 334 Miechuciono więcej