2012-07-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kościół we Wróblewie
herb_100x100 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty nr 1  złożonej przez: Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski, ul Stolema 4, 83 - 322 Stężyca. więcej