2012-06-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Orlik 2012 
herb_100x100 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty nr 2 złożonej przez: PANORAMA II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81–605 Gdynia. więcej