2013-07-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rob. bud. - Budowa przyłączy
herb_100x100

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy w Suchym Dębie mającego siedzibę w Suchy Dąb 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Suchy Dąb i Osice gm. Suchy Dąb” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, mającego siedzibę w 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C.więcej