2012-09-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Kaplica Grabiny-Zameczek
herb_100x100 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty nr  1  złożonej przez: EKOINBUD Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80 – 180 Gdańsk. więcej