2012-10-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Modernizacja drogi transportu rolnego w Osicach
herb_100x100 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty nr  2 złożonej przez: Teleelektronika Bogusław Pszczoła, 83-031 Cieplewo, ul. Rzemieślnicza 5 więcej