2014-03-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane - Zewnętrzna siłownia przystankiem zdrowia w Suchym Dębie
herb_100x100 Na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) zawiadamiam o wyborze oferty nr  2 złożonej przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjo Handlowo Usługowe „MEVIUS” ul. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski.więcej