2012-08-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty - transport autobusowy 2012-2013
herb_100x100 Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Transport autobusowy otwarty z dowozem uczniów z terenu Gminy Suchy Dąb do i ze szkół w okresie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r." została wybrana oferta Nr 1 – Veolia Transport Sp. z o.o. więcej