2013-10-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - kredyt 700 000 zł
herb_100x100 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez : Gmina Suchy Dąb  mającego siedzibę w Suchy Dąb, ul. Gdańska 17,, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługa kredytu długote minowego na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku 2013 do wysokości 700.000 zł wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez Wykonawcę: Bank Spółdzielczy w Pszczółkach, mającego siedzibę w: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18A.więcej