2013-06-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy w Suchym Dębie mającego siedzibę w Suchy Dąb 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Suchy Dąb, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę ALTVATER Piła Sp. z o.o., mającego siedzibę w Piła 64-920, ul. Łączna 4Awięcej