2013-08-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi - transport autobusowy 2013-2014
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół w Gminie Suchy Dąb oraz odwozu do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2013/2014” została wybrana oferta  Nr 1 – Arriva Sp. z o.o., u. Dąbrowskiego 8/24 87-100 Toruń Oddział w Tczewie ul. Armii Krajowej 86, 83-110 Tczewwięcej.