2011-10-25  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - Wiedza naszym kapitałem (2)
herb_100x100

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu dla usługi o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Więcej