2021-07-02 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk...” (RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.36)
godlo

Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.36 „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz w infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń - część IPobierz zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.36