2021-07-16 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock... (RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.27)
godlo

Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.27 „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz w infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” - tzw. II nitka Rurociagu Pomorskiego Pobierz zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.27