2014-09-18 Zawiadomienie Wójta Gminy Suchy Dąb (GK.6220.1.12.2014)
herb_100x100

Zawiadamiam, że dnia 17.09.2014 r. do Urzędu Gminy w Suchym Dębie wpłynęło pismo od Inwestora – Wind Sp. Z o.o. ul. Jagodowa 14, 71-037 Szczecin, o zawieszenie postępowania w sprawie wniosku o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej „Suchy Dąb – Wind” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w gminie Suchy Dąb, w województwie pomorskim.”więcej