2014-10-22 Zbiórka przeterminowanych leków oraz zużytych baterii (22.10.2014)
herb_100x100

W związku z odbiorem w dniu dzisiejszym tj. 22 października 2014 r. przeterminowanych leków oraz zużytych baterii przypominamy, iż ustanowione są punkty zbierania w/w odpadów i tak kolejno:
przeterminowane leki:
Apteka w Suchym Dębie
zużyte baterie:
Zespół Szkół w Suchym Dębie, Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku, Urząd Gminy w Suchym Dębie