2012-12-06 Zbliża się termin wypowiedzenia indywidualnych umów wywozu śmieci
herb_100x100 Przypomnienie: W 2011 roku Sejm przyjął ustawę, na mocy której gminy zobowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W sposób zasadniczy zmienia się zatem, obowiązujący system oparty na indywidualnych umowach z przedsiębiorcą świadczącym usługę wywozu odpadów.

Od 01 lipca 2013 r. gmina przejmuje obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych, która po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i rozstrzygnięciu przetargu podpisze umowę z wyłonionym w ten sposób przedsiębiorcą. Zmieni się także sposób rozliczania. Według nowych zasad właściciel nieruchomości nie będzie płacić za wywóz odpadów firmie wywozowej, ale będzie obowiązany ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszyscy właściciele (lub zarządcy) nieruchomości zamieszkanych (dotyczy zarówno budynków jednorodzinnych jak i wielo-mieszkaniowych) oraz niezamieszkałych powinni wypowiedzieć obowiązujące umowy, tak aby straciły one swoją ważność z dniem 30 czerwca 2013 r.

Prosimy o sprawdzenie w swoich umowach, jakie macie Państwo terminy wypowiedzeń. W przypadku terminu półrocznego, takiego wypowiedzenia należy dokonać do końca 2012 r.

Do pobrania: Wniosek o wypowiedzenie umowy