Zebranie wiejskie

15 września 2023 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku, odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Grabiny-Zameczek, dotyczące podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Sołtys Grabiny-Zameczek
Jan Kruczek