2017-08-31 Zebranie wiejskie sołectwa Grabiny-Zameczek (4.09.2017)
herb_100x100

W dniu 4 września o godz. 18:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku obędzie się zebranie wiejskie.
Tematem zebrania będzie podział funduszu sołeckiego na 2018 rok oraz sprawy bieżące.
Zapraszam mieszkańców Grabiny-Zameczek do udziału w zebraniu.

Sołtys Grabiny-Zameczek
Jan Kruczek