2012-07-18 Zebranie Wiejskie Sołectwa Osice - Wybory Sołtysa
herb_100x100 W związku z rezygnacją Pana Adama Kozłowskiego z funkcji Sołtysa Sołectwa Osice – działając zgodnie z § 40 ust.1 Statutu Sołectwa Osice zwołuję na dzień 27 lipca 2012 roku (piątek) godz. 19.00 Zebranie Wiejskie Sołectwa Osice – miejsce Zebrania świetlica wiejska w Osicach.


Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów.
6. Wybór Sołtysa.
7. Zakończenie Zebrania.

Wójt Gminy Suchy Dąb
/-/ Barbara Kamińska