2012-08-29 Zebranie wiejskie sołectwa Suchy Dąb
herb_100x100 Zapraszamy mieszkańców sołectwa Suchy Dąb na zebranie wiejskie,
które odbędzie się 1 września 2012 r. o godz. 19:00
w Białym Domku (za budynkiem Gminy).
Celem spotkania jest omówienie zagospodarowania funduszu sołeckiego na rok 2013, oraz omówienie bieżących spraw.