2014-05-28 Zebranie Wiejskie Sołectwa Suchy Dąb (5.06.2014)
herb_100x100

Na wniosek Wójta Gminy Suchy Dąb zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Suchy Dąb na dzień 5 czerwca 2014 roku godz. 18:00 (czwartek) w Zespole Szkół w Suchym Dębie ul. Sportowa nr 11 (mała sala gimnastyczna)

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Omówienie przez Wójta Gminy zaplanowanych inwestycji w Sołectwie Suchy Dąb.
3. Podjęcie uchwały w spr. przyjęcia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Suchy Dąb na lata 2012-2019.
4. Sprawy bieżące Sołectwa.
5. Zakończenie Zebrania.

Sołtys Sołectwa Suchy Dąb
/-/ Marek Pawłowski