Zarząd Powiatu Gdańskiego informuje, że zezwala na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 40 ton, po drogach powiatowych należących do Powiatu Gdańskiego, na których obowiązuje znak B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton".

Niniejsze zezwolenie obejmuje pojazdy przewożące tylko płody rolne, z tym że kierowcy pojazdów należących do firm transportowych winni okazać ważny dokument przewozowy potwierdzający przewóz płodów rolnych (pojazdy należące do rolników są zwolnione z tego obowiązku).

Uwaga - zezwolenie nie dotyczy przewozu ziemi. Termin ważności pozwolenia do 31 grudnia 2022 r.

Pobierz pełną treść informacji.