2013-01-10 Złóż wniosek o rozwiązanie umowy na odbiór odpadów kom. w Urzędzie lub Sołtysa
herb_100x100

Od dnia 10.01.2013r. mieszkańcy Gminy Suchy Dąb mogą składać wnioski o rozwiązywanie umów na odbiór odpadów komunalnych do Urzędu Gminy w Suchym Dębie lub do Sołtysa. Urząd Gminy w Suchym Dębie zobowiązuje się dostarczyć wnioski do Przedsiębiorstwa ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.

Do pobrania: Wniosek o wypowiedzenie umowy