2011-06-14 Zmiana przepisów dotyczących trybu zgłaszania kandydatów na ławników
herb_100x100  W dniu 14 czerwca 2011 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza zmiany w zasadach wyboru ławników - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz.693). W związku ze zmianą wymienionych przepisów, zgłoszenia kandydatów na ławników muszą spełniać wymogi w nich określone. wiecej
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika do sądu powszechnego

Dz.U.Nr 109, poz. 627 - Ustawa - o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dz.U.Nr 121, poz. 693 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI - w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia