2014-12-31 Zmiana stawki za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb (31.01.2015)
ecol-unicon

Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie uchwał Rady Gminy Suchy Dąb (z dnia 30 grudnia 2014 r. nr 0007.III.17.2014 oraz 0007.III.18.2014) ulega zmianie stawka za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb:

Cena za dostawę wody:
- cena brutto zł/m3 – 3,16 zł (z VATem) UWAGA: od 1 lutego 2,70 zł (z VATem)

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej:
- cena brutto zł/m3 – 7,79 zł (z VATem) UWAGA: od 1 lutego 7,56 zł (z VATem)

Cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie:
- cena brutto zł/m3 – 4,86 zł (z VATem)