2014-04-23 Zostań rolnikiem roku! (30.04.2014)
wwf Po raz kolejny, WWF we współpracy z Forum Rolników Bałtyckich na rzecz Środowiska oraz organizacjami rolniczymi z regionu nadbałtyckiego zaprasza do udziału w konkursie „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”. Celem konkursu jest pokazanie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk stosowanych w rolnictwie oraz wyłonienie rolników przodujących we wprowadzaniu innowacyjnych działań oraz prostych i niekosztownych zabiegów, które zmniejszają ilość szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych z ich gospodarstw. Główna nagroda w konkursie, dla zwycięzcy z regionu Morza Bałtyckiego, wynosi 10 000 euro. Ponadto, zwycięzcy z poszczególnych krajów otrzymają nagrodę w wysokości 1 000 euro.Więcej