2018-03-19 Żuławski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich (26.04.2018)
zulawy

Stowarzyszenia Żuławy serdecznie zaprasza Panie skupione w Kołach Gospodyń Wiejskich do udziału w Pierwszym Żuławskim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.
Celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska lokalnego Żuław oraz zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego tego wyjątkowego obszaru.
Formuła Turnieju jest otwarta. Zachęcamy do udziału Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych stowarzyszeń i grup nieformalnych z powiatów gdańskiego, nowodworskiego, malborskiego i elbląskiego, które chcą zaprezentować swoje talenty podczas wspólnego spotkania. Wszystkie koła uczestniczące w turnieju otrzymają upominki rzeczowe i dyplomy, a na zwycięski zespół czeka wartościowa nagroda i puchar.
Żuławski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku od godziny 10.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 21.
Termin zgłoszenia Kół do konkursu upływa 10 kwietnia.
Regulamin Turnieju dostępny jest TUTAJ. (PLAKAT)
więcej