W Sejmie odbyła się konferencja pt. „Funkcjonowanie Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego”. Spotkanie zostało zorganizowane przez:

  • Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego,
  • Polską Radę Organizacji Młodzieżowych,
  • Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Konferencje prowadzili i byli moderatorami dyskusji:

Prof. dr. Hab. Jacek Kurzępa – Poseł na Sejm RP,

Aleksander Mrówczyński – Poseł na Sejm RP,

Robert Warwas – Poseł na Sejm RP,

Mateusz Czerniga – Polska Rada Organizacji Młodzieżowych.

     Podczas konferencji dyskutowano o problemach, barierach oraz możliwościach działania Młodzieżowych Rad. Samorządowcy i opiekunowie wymieniali się doświadczeniami funkcjonowania rad młodzieżowych w różnych miejscowościach naszego kraju. Efektem spotkania było wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do usprawnienia działalności Młodzieżowych Rad, a w szczególności do uregulowania współpracy młodzieżowych radnych z przedstawicielami władz samorządowych.

Gminę Suchy Dąb na konferencji reprezentowali:

Przemysław Dymarkowski - Radny Gminy Suchy Dąb,

Tomasz Jagielski - nauczyciel Zespołu Szkół w Suchym Dębie.

Transmisja z obrad zespołu parlamentarnego na:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#489657606A5445ECC12580F1004694FD