22 marca 2021 roku rozpoczęła się 28. edycja Konkursu, realizowana w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”. Konkurs docenia piękno wiejskiego krajobrazu i integrację społeczności lokalnej na rzecz rozwoju życia kulturalnego wsi. Poprzez powyższe przedsięwzięcie pragniemy wpływać na poprawę estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego. Zadbana wieś i zagroda, stanowi wizytówkę regionu. Serdecznie  zapraszam do uczestnictwa w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2021 wszystkie sołectwa naszej gminy oraz prywatne zagrody. 

Henryka Król

Do pobrania:

Regulamin konkursu Piękna Wieś Pomorska 2021

 

piękna wieś