Wczoraj  25.09.2012 r. w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się piękna uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Piękna Wieś” organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Nagrody odbierała Pani Sołtys Małgorzata Cyra i Pani Wójt Barbara Kamińska.  Krzywe Koło zostało uznane za najpiękniejszą wieś Województwa Pomorskiego w Konkursie „Piękna Wieś” - zajmując I miejsce. Najcenniejszą nagrodą w konkursie jest promocja tej niewielkiej wioski i satysfakcja tych ludzi, którzy przez lata pracowali na ten sukces. Nagroda w wys. 30 tys. zł pozwoli na dalsze upiększanie wsi – zaplanowano zakup : karuzeli na plac zabaw,  stołu betonowego do tenisa, ławki parkowe, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu do koszenia trawy. W roku 2007 Krzywe Koło zajęło III miejsce w konkursie wojewódzkim „Piękna Wieś”. Przez te lata wioska stała się jeszcze piękniejsza, o czym świadczy zajęcie I miejsca w roku 2012. W okresie 5 lat powstała przepiękna alejka parkowa, wyremontowane zostało poszycie dachowe zabytkowego kościoła, naprawiony został ponad 100  letni zegar na wieży kościoła, powstał plac zabaw a w roku bieżącym wyremontowana została świetlica wiejska. Sukces wsi - jest sukcesem jej mieszkańców, dzięki ich aktywności mogą dzisiaj cieszyć się z tej prestiżowej nagrody.  Gratulujemy!


Reportaż w Panoramie (15:38)
Więcej o Krzywym Kole tutaj

fot. polnocna.tv