Uczniowie klas 3 Gimnazjum - Zespołu Szkół w Suchym Dębie złożyli wizytę w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie. Pretekstem do spotkania były lekcje o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, które realizowali w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie. Zdobyte wiadomości w szkole uczniowie mogli sprawdzić podczas wizyty w urzędzie. O pracy samorządu lokalnego jego historii i planach opowiedziały gimnazjalistom wójt Barbara Kamińska i sekretarz Aleksandra Matusz. Ta lekcja samorządności pozwoliła młodzieży na lepsze zrozumienie zagadnień lokalnej społeczności gminy.

 

Tomasz Jagielski