Załącznik Nr 4
do regulaminu naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


na stanowisko urzędnicze
ds. rolnictwa, melioracji i ochrony środowiska

…………………………………………………………………..
/nazwa stanowiska pracy/


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu :

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Magdalena Trociewicz

Pruszcz Gdański

2.

Aleksandra Benedyk

Wróblewo

3.

Andrzej Barchan

Grabiny-Zameczek


 


Suchy Dąb, dnia 2008-10-17
Wójt Gminy Suchy Dąb
/-/ Sławomir Kaźmierski

 

 

 {!jomcomment}