UP

W ramach realizacji projektu unijnego pn. „Uniwersytet Przedszkolaka”, realizowanego w obszarze Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, gmina Suchy Dąb, celem podnoszenia jakości usług edukacyjnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w ramach zajęć dodatkowych realizuje między innymi zajęcia oparte na innowacyjnych metodach realizacji podstawy programowej, rozwijające u przedszkolaków umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, ale także kształtujących ich kreatywność i umiejętność pracy zespołowej.

W ramach zajęć kadra pedagogiczna organizuje nowatorskie warsztaty oparte na idei bajkoterapii. Bajkoterapia pomaga maluchom w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami życiowymi.

Podczas zajęć dzieci słuchają i oglądają bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne.

Bajki oparte są na odpowiednio dobranym tekście, dzięki któremu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie i zrozumienie swoich uczuć. Specjalnie dobrane bajki terapeutyczne pokazują, jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją, przestają czuć się samotnie. Książka pełni różnorakie funkcje. Treści zawarte w książce pozwalają na zdobycie nowych umiejętności, umożliwiają zrozumienie nowej sytuacji i podpowiadają jak sobie z nią radzić.

Bajki psychoterapeutyczne: np. w OWP w Grabinach-Zameczku „dzieci na poprzednich zajęciach zapoznały się z Legendą o smoku wawelskim. Rozmawialiśmy o tym, jak przezwyciężać strach. Przy pomocy pacynek dzieci stworzyły swobodną inscenizację” - nauczyciel Barbara Morajka.

Zarówno dobrze kończąca się opowieść, jak i pozytywny bohater, z którym dziecko może się identyfikować, dają mu wiarę we własne umiejętności. Ważną rolą czytelnictwa jest również rola relaksacyjna. Ma ona za zadanie ograniczenie stresu czy napięcia emocjonalnego, budowanie dobrego samopoczucia i nastawienie do pozytywnego myślenia.

Bajki relaksacyjne: „Na zajęciach Bajkoterapii nasze Przedszkolaki mają okazję przenieść się w świat baśni, z czego bardzo chętnie korzystają. Z radością i zaangażowaniem biorą w nich udział i choć na chwilę mogą wcielić się w rolę Czerwonego Kapturka czy złego Wilka. A kiedy poczują się zmęczeni, odpoczywają z zapartym tchem słuchając kolejnych barwnych historii."

Dodatkowo w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego zajęcia z zakresu bajkoterapii dają maluchom możliwość wyrażania własnych postaw, uczuć, przeżyć i emocji poprzez działalność artystyczną (muzyczną i plastyczną), a także ruchową i werbalną. Pozwalają na budowanie relacji z rówieśnikami, a także na rozwój kompetencji społecznych.

Zastępca kierownika projektu Dorota Sudenis