Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY przeprowadził w dniach 25 VIII - 19 IX 2016 konkurs na projekty młodzieżowe, w trakcie którego wpłynęły 83 wnioski z całego województwa.

Ocenę formalną przeszło 66 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej. Młodzieżowa Rada Gminy Suchy Dąb złożyła projekt dofinansowania instalacji stołu zewnętrznego do gry w tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Suchy Dąb.

Komisja panelowa, składająca się z przedstawicieli Operatorów Funduszu, wybrała 14 wniosków do dofinansowania.

Jednym z laureatów konkursu grantowego 2016 została MRG Suchy Dąb, która uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 2000 zł na realizację swoje projektu.

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.
Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych,
działających na rzecz dobra wspólnego.

więcej na:  www.akumulatorspoleczny.pl


Projekt przygotował zespół:

  • Heinrich Patrycja Przewodnicząca MRG Suchy Dąb,
  • Górska Katarzyna zastępca wójta gminy Suchy Dąb,
  • Kowalska Celina inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych,
  • Dymarkowski Przemysław Radny gminy Suchy Dąb – opiekun MRG.