Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego ZAPRASZAJĄ DZIECI I MŁODZIEŻ na wypoczynek letni zorganizowany w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w FUNCE, w Borach Tucholskich.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, urodzonych po 01 stycznia 2003 roku i których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Do pobrania: informacje o kolonii

 

kolonie KRUS