W dniu 27.04.2012r. wójt gminy Suchy Dąb p. Barbara Kamińska wręczyła nagrody uczniom, którzy  uzyskali pierwsze trzy kolejne lokaty w V POMORSKIM KONKURSIE MATEMATYCZNYM I ORTOGRAFICZNYM  dla uczniów klas III- etap gminny. 

Na przełomie lutego i marca w Zespole Szkół w Suchym Dębie odbył się kolejny etap, tym razem gminny (wcześniej był etap szkolny) V Pomorskiego Konkursu Matematycznego i Ortograficznego dla uczniów klas III. Celem konkursów było m. in. prezentacja wiedzy i umiejętności wśród uczniów, rozwijanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności w myśleniu i działaniu czy wzbudzania pozytywnej rywalizacji wśród dzieci. Oba te w/w konkursy wpisują się w  realizację Roku Szkoły z Pasją, gdyż rok szkolny 2011/12 został ogłoszony przez ministra edukacji narodowej– Rokiem Szkoły z Pasją, który ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości, rozwoju każdego ucznia, jak również  odkrywaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

Naszymi laureatami w V POMORSKIM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM dla uczniów klas III- etap gminny, zostali Małgosia K., Michał Ż. oraz Oliwia T., natomiast w V POMORSKIM KONKURSIE MATEMATYCZNYM finaliści to  Maks G., Martyna N. oraz Maks F. Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ciekawe, edukacyjne nagrody rzeczowe, których fundatorem był wójt Gminy Suchy Dąb.

Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a pani wójt Barbarze Kamińskiej dziękujemy za aktywną współpracę ze szkołą na rzecz naszych uczniów.