Pani Anna Bielicka jest najstarszą mieszkanką Gminy Suchy Dąb. 08 grudnia 2017 r. ukończyła 98 lat. Z tej okazji Wójt Gminy Suchy Dąb Pani Barbara Kamińska wraz z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Katarzyną Raczkiewicz w imieniu własnym i społeczności gminnej  złożyli uroczyste gratulacje i życzenia.

Prosimy jeszcze raz o przyjęcie najlepszych życzeń, aby kolejne lata upływały w zdrowiu, radości i miłości.