Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz.2400. Podstawę prawna do przeprowadzenia spisu stanowi ustawa   z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz.277) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz rozporządzenie(WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. U. UE nr L  218  z dnia 13 sierpnia 2008 r.)  i rozporządzenie (WE) Nr 1201/2009 Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów. Akty prawne dostępne są pod adresem www.stat.gov.pl/gus/7835_PLK_HTML.htm.

Jest to spis wyjątkowy, zarówno ze względu na zastosowaną metodykę zbierania danych, jak i z uwagi na fakt, że jest to pierwszy spis ludności i mieszkań realizowany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. NSP 2011 obejmuje osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby nie mające miejsca zamieszkania i mieszkania, budynki, obiekty zborowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Dane spisowe zostaną zebrane tylko i wyłącznie na formularzach elektronicznych, w dniach :

- od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 roku w drodze samospisu internetowego, w bezpiecznym połączeniu sieciowym zostaną udostępnione respondentom formularze elektroniczne,

- od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku ankieterzy statystyczni przeprowadzą spis telefonicznie, rejestrując na bieżąco odpowiedzi respondentów w formularzach elektronicznych,

- od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku rachmistrze spisowi przeprowadzą wywiady w terenie, wprowadzając na bieżąco dane uzyskane od respondentów do przenośnych urządzeń elektronicznych tzw. hand/held/ ów.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym przeprowadzanym przez rachmistrzów spisowych w dniach od 1 do 17 marca 2011 roku .

Wszelkie pytania dotyczące NSP 2011 prosimy  kierować  do Gminnego Biura Spisowego w Suchym Dębie ul. Gdańska nr  17 pok.3 – budynek Urzędu Gminy tel. 58 682 86 85 w.35

e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład Biura Spisowego:

1) Kierownik Biura – Sekretarz Gminy Aleksandra Matusz

2) Członek Biura – Inspektor Danuta Krefta

Rachmistrze spisowi  :

1) Ewelina Holender  zam. Steblewo

2) Halina Milewczyk  zam. Suchy Dąb

 

 

Kierownik Biura
/-/ Aleksandra Matusz