W grudniu 2017 roku dwie nauczycieli Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie przystąpiły do procedury kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego Justyna Dehling – religia i Mariola Twardowska – język polski. Obie panie przeszły pomyślnie procedurę i otrzymały awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciel Dyplomowany to mistrz w zawodzie. Właśnie na takich – najlepszych nauczycieli - zasługują dzieci i młodzież polskiej szkoły.
W SP w Suchym Dębie do grona nauczycieli dyplomowanych zaliczamy: Marzenę Gracek, Tomasza Jagielskiego, Barbarę Jankowską, Zdzisławę Kruszczyńską, Aleksandrę Lewandowską, Dorotę Morajkę i Dorotę Sudenis.