Okres wakacji to nie tylko wypoczynek i odprężenie, ale także nauka i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Było tak również w placówce w Suchym Dębie. Pięcioro osób otrzymało stopień nauczyciela mianowanego:

Justyna Hirsz,
Natalia Kozłowska,
Sebastian Ptach,
Judyta Ramczyk,
Paulina Skrzyńska.


Cieszę się, że podnosicie swoje kwalifikacje i umiejętności, mam nadzieję, że wpłyną one na zwiększenie poziomu edukacji młodzieży, która jest naszą przyszłością – powiedziała Aleksandra Lewandowska dyrektor SP w Suchym Dębie.

Gratuluję wam tego osiągnięcia i życzę wszystkiego dobrego w dalszej pracy zawodowej – dodała Henryka Król wójt gminy Suchy Dąb.