UP

W ramach realizacji projektu  unijnego pn. „Uniwersytet Przedszkolaka”, realizowanego w obszarze Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, gmina Suchy Dąb w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego realizuje między innymi zajęcia kształtujących kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym.

Umiejętność pracy w grupie, przygotowanie dzieci do występów, zyskanie pewności siebie, umuzykalnienie, a także poprawa sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej przedszkolaków jest możliwa między innymi poprzez zorganizowanie dzieciom w ramach zajęć dodatkowych warsztatów rytmicznych i tanecznych.

Zajęcia rytmiczne to specjalnie skonstruowane zajęcia, które zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, gry na instrumentach, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.”- nauczyciel Monika Tarasiuk

Podczas zajęć tanecznych przedszkolaki „podróżują po różnych regionach świata” i poznają tańce charakterystyczne dla danej kultury. Zajęcia te oparte są na energetycznej i dynamicznej formie tańca, fitnessu   zabawie z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Dzieci poznały już wiele układów tanecznych. Potrafią zatańczyć do dowolnie wybranego typu muzyki, w tym także do muzyki klasycznej. Poznały tańce ludowe i narodowe. Taniec sprawia im wiele radości i przyjemności, a namiastkę swoich umiejętności miały okazję zaprezentować na tegorocznych dożynkach gminnych.


Zastępca kierownika projektu Dorota Sudenis