Znana dziecięca wyliczanka mówi "budujemy mosty dla Pana Starosty", a u nas to Starosta Powiatu Gdańskiego buduje most łączący Ostrowite z Suchym Dębem 🙂

Dzisiaj odbył się oficjalny odbiór inwestycji polegający na przebudowie drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz - Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite i Suchy Dąb o łącznej długości 1,817 km wraz z przebudową obiektu mostowego.

Całkowity koszt poniesiony przez Powiat Gdański wyniósł 9.557.378,73 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.138.439,00 zł.

Zakres prac obejmował m.in.:

✔ wykonanie nowej konstrukcji jezdni z poszerzeniem do stałej szerokości 6 m
✔ przebudowa istniejących zjazdów wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami 
✔ wykonanie poboczy drogowych
✔ umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi
✔ profilowanie istniejących i nowych rowów przydrożnych
✔ oczyszczenie istniejących przepustów drogowych
✔ wykonanie kanału technologicznego
✔ wykonanie dodatkowego materaca kruszywowego na odcinku 840 mb z uwagi na występowanie gruntów słabonośnych
✔ przebudowa obiektu mostowego