W sierpniu br. ukończono wykonanie drogi transportu rolnego. Jest to droga dwuśladowa z płyt YOMB, leżąca prostopadłe do ul. Gdańskiej w centrum wsi Suchy Dąb. Dodatkowo na końcu drogi odbudowano przepust na rowie melioracyjnym oraz wykonano zjazdy na pola. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 147 000,00zł (brutto), z czego 75% pozyskano z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a pozostałe 25% stanowiły środki własne gminy. Przedsięwzięcie wykonano sposobem gospodarczym.